Главная
norge
новости сайта
история
культура
традиции
викинги
язык
словарик
разговорники
королевство
норвегия сегодня
саамы
Новости UDI
нью
деньги
моя норвегия
территория
статистика
дети
технологии
политика
климат
мультимедиа
транспорт
армия
общество
экономика
народ
здоровье
культура
архив
семья
дом
разное
100 лет
bazar
скандинавия
шпицберген
нобелевская премия
линки
Новости
Персонал
Гостевая
Контактная информация
 
 • Моя Казань
 • Портал развлечений
 • Подпишись на рассылку НОРВЕГИЯ
  E-mail:
  Сервис почтовых рассылок Russisk-Norsk
  E-mail:
  norsk.narod.ru
  Rambler's Top100
  UKSUS DATA GRUPPEN
  Rambler's Top100
  Caplex.no
  Телевидение
  Радио
  Курсы английского языкаКурсы английского языка on-line
  MultiKulti.Ru
  MSKD.RU - DownloaD - Ссылки на бесплатный и полезный Софт. Архив бесплатных, разнообразных, прикольных Игр. Большая Коллекция красивых русско-английских шрифтов. Скины для Winamp и др. Обзор программ и игр для скачивания. Подборка прикольных картинок. Каталог сайтов...

  технологии

  Телекоммуникационные услуги. Данные на 31 декабря

    1999 2000 2001 2002
  Телефонная связь (каналы)1  3 175 995 3 301 801 3 314 378 3 356 544
  Плотность телефонной связи на 100 жителей 70,9 73,3 72,9 73,7
  Абоненты мобильной телефонной связи 2 744 793 3 367 763 3 689 246 3 840 377
  подключение к PSTN (общественной коммутируемой телефонной сети) 1 913 657 1 682 603 1 548 142 1 484 344
  Каналы ISDN (интегрированные службы цифровой сети)2  , в т. ч.: 1 262 338 1 619 198 1 766 236 1 872 200
  Всего обычных подключений  524 999  696 289  760 643  801 970
  Всего расширенных подключений 7 078 7 554 8 165 8 942
  

  Каналы PSTN и ISDN. Данные на 31 декабря




  

  Количество стационарных телефонов (каналов тел. связи) и абонементов мобильной связи. Данные на 31 декабря



  Пользователи домашних ПК, с указанием использования ПК в течение обычного дня. Данные 1994 и 2002 гг., %



  Internettbruken øker

  Nordmenn bruker stadig mer elektronisk kommunikasjonsteknologi i hverdagen. Andelen av befolkningen som bruker PC hjemme en gjennomsnittsdag, økte fra 2002 til 2003. Andelen som bruker Internett og mobiltelefon økte også i samme periode. Bruken av de tradisjonelle massemediene som avis, radio og TV har derimot ikke forandret seg mye i denne perioden.

  Andelen som i gjennomsnitt bruker hjemme-PC per dag økte fra 31 prosent i 2002 til 36 prosent i 2003. I samme periode økte andelen som bruker Internett fra 35 prosent til 42 prosent en gjennomsnittsdag. Andelen fjernsynsseere en gjennomsnittsdag var i 2003 på 84 prosent. I 2002 var andelen 85 prosent. Andelen radiolyttere per dag var 58 prosent i både 2002 og 2003. I gjennomsnitt så vi 2 timer og 21 minutter på fjernsyn per dag i 2003, en nedgang på fem minutter fra året før. Vi brukte 1 time og 31 minutter per dag på radiolytting i 2003, en økning på fire minutter fra 2002.

  Andel som brukte ulike massemedier en gjennomsnittsdag. 1995-2003. Prosent

  Stabil avislesing

  Sammenligner vi 2003-tallene med tall fra 1991 og ser på tid brukt til de trykte mediene under ett, finner vi at det har vært en tydelig nedgang i lesingen. Det har likevel vært små endringer i bruken av de ulike trykte mediene de siste åra. Avisen er det mest leste trykte mediet, med en andel lesere i befolkningen på 77 prosent per dag medregnet søndager i 2003, det samme som i 2002. Mens andelen som leste bok en gjennomsnittsdag var på 17 prosent i 1997, økte den til 23 prosent i 2003. Dette er det samme som året før. Det ser altså ut til at nedgangen i boklesing, som fant sted i første del av 1990-tallet, har stoppet opp og at den nå har stabilisert seg på et høyere nivå. Andelen som leser ukeblad, tidsskrift/fagblad og tegneserieblad en gjennomsnittsdag har også endret seg minimalt fra 2002 til 2003.

  Færre lytter på CD, plater/kassetter

  Mellom 2002 og 2003 har det vært små endringer i videobruk. Dette til tross for at det de siste åra har vært en økende andel i befolkningen som, i tillegg til videobåndspiller, også har fått DVD-spiller hjemme. 9 prosent så på video eller DVD per dag i 2003, mot 10 prosent i 2002. Bruken av CD-er, kassetter og plater har sunket litt. I 2002 var andelen brukere per dag på 49 prosent. Dette sank til 45 prosent i 2003.

  Nesten tre SMS-er om dagen

  46 prosent hadde privat samtale via mobiltelefon en gjennomsnittsdag i 2002. Tallet økte til 52 prosent i 2003. Nesten like mange, 47 prosent, sendte en privat tekstmelding (SMS) i samme periode. Nordmenn sender i gjennomsnitt 2,8 private tekstmeldinger per dag. Blant Internettbrukere var det 65 prosent som sendte eller mottok e-post en gjennomsnittsdag i 2003. 47 prosent leste nyhetssider. Dette er en økning fra 44 prosent året før. 42 prosent leste papiravisers nettutgaver.

  Jentene leser, guttene bruker PC

  Fjernsyn er det massemediet der bruken er jevnest fordelt i alle samfunnsgrupper. Også radio og aviser har høy dekning blant de fleste, men blir i mindre grad brukt blant de yngste aldersgruppene. Unge gutter og yngre voksne menn er de ivrigste brukerne av hjemme-PC, Internett- og videobrukerne. Jentene er de som er mest opptatt av bøker. Jenter er også opptatt av ukeblader sammen med eldre kvinner. Tegneserieblader er mest populært blant de yngste, særlig guttene, mens de unge er de mest typiske brukere av plater, kassetter og CD. Tidsskrift/fagblad leses helst av de voksne, oftest menn. Bøker, tidsskrift, hjemme-PC og Internett brukes mer av dem med høy utdanning enn av personer med lavere utdanning.

  Andel som ser fjernsyn, leser bøker og bruker Internett en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 2003. Prosent

  Mens det i befolkningen som helhet er bare 4 prosent som bruker elektroniske spill koblet til et fjernsynsapparat en gjennomsnittsdag, er andelen blant gutter i alderen 9-15 år 31 prosent. I denne gruppen er det 67 prosent som bruker enten TV-spill eller hjemme-PC per dag. Blant jenter i samme aldersgruppe er andelen 43 prosent.

  85 prosent av de unge bruker mobiltelefon

  Aldersgruppen 16-24 år er de ivrigste brukere av mobiltelefon. I denne aldersgruppen er det 85 prosent av guttene og 84 prosent av jentene som har minst en mobiltelefonsamtale per dag. Blant guttene er det 78 prosent og blant jentene 87 prosent som sender en tekstmelding i løpet av dagen. Jentene sender i gjennomsnitt 8,6 meldinger hver.

  Over halvparten har egen parabol i spredtbygde strøk

  Tilgangen til flere fjernsynskanaler har vært jevnt stigende de seinere åra, og 96 prosent kunne i 2003 se flere kanaler enn NRK på sine fjernsynsskjermer. Også andelen som kan motta sendinger formidlet via satellitt har økt betydelig og har nådd en andel på 67 prosent. Dette skyldes i stor grad en økning i andelen seere med privat parabolantenne. I spredtbygde strøk har nå 53 prosent slik antenne. I storbyene er det bare 10 prosent som har parabolantenne.

  Andel som har tilgang til ulike elektroniske tilbud i hjemmet. 1997-2003. Prosent

  I 2003 hadde andre TV-kanaler samlet en klar overvekt av seere per dag i forhold til NRK. Forholdet mellom kanalene har endret seg lite siste år. TV2 har hatt en liten nedgang og har en seerandel på 51 prosent per dag, som er det samme som NRKs kanal 1. For NRKs kanal 2 og for TVNorge har det vært en liten økning i seerandelen siste år.

  Blant unge har halvparten DVD-spiller

  Den jevne økningen vi har hatt i andelen med tilgang til videobåndspiller går nå i motsatt retning. DVD-spilleren kommer derimot inn i stadig flere hjem, og tilgangen økte fra 26 prosent i 2002 til 43 prosent i 2003. I aldersgruppen 16-19 år har nå 90 prosent videospiller hjemme og 68 prosent har DVD-spiller. CD-spilleren har muligens nådd toppen. 93 prosent har tilgang til en slik i 2003, det samme som i 2002.

  Tilgang til Internett hjemme har endret seg lite, og er på 64 prosent. Andelen som eier eller disponerer mobiltelefon har økt fra 82 til 86 fra 2002 til 2003. Blant unge i alderen 16-19 år svarer 100 prosent at de har egen mobiltelefon.

  Количество людей использующих Интернет

  2003 © Statistisk sentralbyrå

   

  Какой вид Подключения к Интернту используют норвежцы.

  2003 © Statistisk sentralbyrå

   Copyright © nordnorsk@narod.ru 
 • Кино
 • Интернет-магазин
 • Эротика
 • Здоровье
 • Техника и Технологии
 • Поиск по FTP